دفتر خدمات روانشناسی و مشاوره مروارید در مشهد

در پی بیش از 17 سال ارائه خدمات روانشناسی، روان تحلیلی، زوج درمانی، مشاوره ازدواج و درمان اختلالات جنسی برای ما بسی مایه مباهات و افتخار است که از دیدگاه بسیاری از مراجعین محترم، دفتر خدمات روانشناسی مروارید زیر نظر  عبدالله مروارید  به عنوان یکی از بهترین و موفقترین ارائه دهندگان خدمات روانشناسی و مشاوره و روانشناسی عمقی در مشهد شناخته می شود.

 
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    غالبا آدم ها در مورد چیزی بیش از حد حرف می زنند که آنرا ندارند ، بعبارتی آدم های سالم ، برای اثبات داشته ها و دارایی های واقعی خود ، ادعا و تلاش افراطی نمی کنند !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  اگر خودتان نتوانید ، خود را با مختصات رابطه اتان ، شغلتان و جامعه اتان تنظیم کنید بزودی دیگران شما را تنظیم خواهند کرد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    آدم هایی که بدون آنکه از آنها درخواست شده باشد ، نقش معلم رو بازی می کنند و مدام در حال ایراد گرفتن از بقیه هستند ، در واقع بعلت احساس حقارت و بی ارزشی درونی ، با این کار لحظاتی درد حقارت خویش را کاهش می دهند که در روانشناسی به آن مکانیسم دفاعی سطح پایین " بی ارزش سازی " می گوییم ، یعنی به صورت ناخودآگاه با بی ارزش کردن دیگران سعی می کند بی ارزشی خود را پنهان کند ، بیشتر بدبختی ها و خراب کاری ها را کسانی به بار آورده اند که ادعا داشته اند چیزی می دانند !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    عزت نفس زخمی جو زدگی شکل های مختلفی دارد ، وقتی هویت شغلی به طور کامل جایگزین هویت روانی - فردی بشود ، فرد می پندارد تمام مشکلات انسان ها و بشریت صرفا از دریچه شغل وی حل می شود و اگر شغل وی به عنوان یک عامل بیرونی از فرد گرفته شود وی تبدیل به " هیچ کس " می شود و این به معنای چاه عمیق حقارت فرد است ! هویت روانی - فردی انسان خیلی بزرگتر و اصیل تر از هویت شغلی است و مشکلات انشانها و بشریت نیز پیچیده تر از شغل ما ! هویت روانی - فردی ابدی است و هویت شغلی تاریخ انقضا دارد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  اگر می خواهید آدم ها را کامل بشناسید یا با هیولای درونشان آشنا شوید ، بر خلاف میل و منافع اشان اظهار نظر یا عمل کنید !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  باران چه بی ترانه ، بی رعد و برق ، بهانه از نا کجا رسیدی ، بر بام و سقف خانه ! باران بدان که ایران ، ویران نمی شود چون ویرانگران وحشی ، در طول جبر تاریخ این سعی را نمودند ، اما نهایت کار رفتند به قعر تاریخ ! باران خبر نداری ، این سالیان غمبار مردم چه ها کشیدند ؟ شاید که آمدی تا ، غم های ما بشویی باران ببار اما ، آرام و با محبت این خلق درد کشیده ، هر لحظه در عذابند باران خوش است که با خود ، ساز و ترانه آرد نی مرگ و میر و نیستی ، کز هر ددی بر آید باران ببار اما ، چون کودکانه هایم با ساز و با ترانه !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  آغاز و پایان هر چیز ، قراردادیست بین انسانها تا هشیارتر و آگاه تر بشوند ، سال 1397 به خط پایان نزدیک شده است و سالی نو در حال زایش است ، سال جدید سال تغییرات بزرگ و اساسی است ، انکار و مقاومت در برابر تغییرات ، به انهدام و انقراض منجر خواهد شد و همراهی ، پذیرش و انطباق با تغییرات به رشد و بالندگی ! زندگی و جامعه مقبول ساختنی است نه یافتنی و ساختن هم لذت بخش است و هم سخت و درد آور . ساختن نیازمند " آگاهی " و " خودآگاهی " است ، امیدوارم لحظه لحظه سال جدید آگاهانه طی شود ، برای ایران بزرگ و ایرانیان بزرگوار ، سالی با رشد و بالندگی آروزومندم !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  بانوان محترم ، برای حفظ کرامت مردانگی مرد زندگی اتان ، به قلمرو و اقتدارش بها دهید و در این روزهای سخت فعلی تلاش های مردانه اش را برای ایجاد امنیت مالی ارج بنهید و قدردان تلاش هایش باشید و خواسته هایتان را مدیریت کنید ، مبادا مردمک چشمانش از شرم به نم بنشیند و استواری قامت مردانه اش بشکند !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    همیشه و هر روز می تواند روز زن باشد اگر ما مردان با نگرش ، تفکر و رفتارمون باعث نشویم تا زنان از زنانگی اشان فرار کنند ، اگر زنانگی را به استثمار نکشانیم و بردگی و ضعف را بجای زنانگی ننشانیم ، بیایید با اصلاح اشتباهاتمان ، زنانگی بانوان و آنیمای درون خود را به رسمیت یشناسیم .
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  متاسفانه عدم مدیریت استفاده از تکنولوژی منجر به تخریب روابط صمیمانه و عاطفی خانواده ها شده است ، به نظر می رسد ، این مساله نیاز به مدیریت مستمر دارد .
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  عشق با ورزیدن تکثیر می شود و نفرت با حمل کردن ، عشق موثر است و نفرت مخرب ، فرصت ابراز عشق محدود است و فرصت حمل نفرت بی انتها ، برای عشق ورزی فقط تا قبل از در آغوش گرفتن فرشته مرگ فرصت دارید و برای حمل نفرت تا ابد ، ابراز گر عشق سازنده است و حامل نفرت بازنده ، ابرازگر عشق خویشتن خویش را دوست دارد و حامل نفرت از خویشتن خویش متنفر است ، عشق ثروت می سازد و نفرت ، نکبت ! تصمیم با شماست فرصت ها را در یابید !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    غریبه ترین فرد برای ما ، خویشتن ماست !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    رضایتمندی ، شادی و آرامش یعنی : سطح انتظارات خویش را با سطح اقدامات دیگران تنظیم کنیم ، عکس آن شدنی نیست !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    یکی از بزرگترین مشکلات بین فردی و ارتباطی انسانها این است که افراد با یکدیگر ارتباط بر قرار نمی کنند ، بلکه با تصویری که از هم دارند ارتباط بر قرار می کنند ، بنابر این با فرد اکنون و اینجا ارتباط نمی گیرند بلکه با تصویری که از وی مدتها و سال ها قبل در ذهن ساخته اند ارتباط می گیرند و تغییرات و رشدیکدیگر را نمی بینند !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    خلاق ها و کارآفرین ها ، بارها را به بال و غیرممکن ها را به ممکن ها تبدیل می کنند ! در دنیای آفرینندگان و خلق کنندگان واژه " نه " وجود ندارد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  اساس هستی زنانه است ، زنانگی یعنی : ظرافت ، لطافت ، طراوت ، مراقبت ، انعطاف و انطباق ، هنر و زیبایی ، زایندگی و پرورش دهندگی ، خلاقیت و خلق کنندگی !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    به کسی به خاطر چیزی که دارد و تو نداری حسادت نکن ، چون نمی دانی بخاطر بدست آوردن آن چیز ، چه چیزهایی را از دست داده است !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  واکنش افراطی به محرک یعنی : وقتی به اتفاق ناخوشایندی که 10 نمره ارزش داره 100 نمره واکنش نشون میدی و به اندازه 100 نمره رفتارهای کودکانه و رشد نایافته ( قهر ، پرخاشگری ، توهین و ... ) انجام میدی بدین معناست که در حالت ایگویی کودک نا سالم ( من خوب هستم ، تو بد هستی ) قرار داری و نیاز به درمان داری !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  وقتی با خشم و پرخاشگری در جهت اثبات خودت اقدام میکنی فقط در حال اثبات ضعف و کاستی هایت هستی ! و این جنگ با خودت است نه با دیگران ! مطمئن باش از خودت نمی توانی فرار کنی حتی اگر جغرافیایت را تغییر دهی ، خودت دست از سر خودت بر نمیداری !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

    بیشتر از کلماتی که یاد گرفته ایم و نمایش دانایی و خوشبختی که در مواقع معمول برای دیگران به نمایش می گذاریم ، رفتار ، عملکرد و احساساتی که در مواقع غیر معمول و بر انگیختگی داریم شخصیت ، مکانیسم های دفاعی ، سلامت روانی یا نداشتن سلامت روانی ما را نشان می دهد و ما را لو می دهد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  چرا اینجا هر روز دماغ ها کوچکتر میشه و دروغ ها بزرگ تر ؟ چرا قانون تو اینجا جواب نمیده ؟
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  هیچوقت از هیچکس نگذشته ، هیچوقت دیر نیست
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  در صورتی که انگیزه و تلاش تغییر در همسر و همراه خود می بینید باید فرصت تغییر فردی و ترمیم رابطه رو به او و خودتون بدید ، فرصت ها رو از هم دریغ نکنید ، مطمئن باشید مرگ به طور کامل و بدون نقص این کار رو خواهد کرد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  انسان موجود عجیبی است ، بیش از آنکه نگران سرش باشد نگران کلاهش است ، بیش از آنکه نگران چشمش و پایش باشد ، نگران عینک و کفشش است ، بیش از آنکه نگران جسم خود باشد ، نگران تن پوشش است ، غافل از آنکه کلاه ، عینک ، کفش و تن پوش و ... نیز برای محافظت از ارگانهای بدنش اختراع شده اند ، بیاندیشیم دیگر کجا وسیله جایگزین هدف شده است ؟؟؟
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  در رابطه ای که نه حرمتتان حفظ می شود ، نه کرامتتان ، نه انسانیتتان و نه عشق ورزیده می شود ماندن شما ، نامش وفاداری نیست ، حماقت ، ترس ، ضعف و بزدلی نامیده می شود ! کسی به اینها مدال نمی دهد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  به تعبیر من زندگی از دست دادن های مکرر و متعدد است نه بدست آوردن های مکرر و متعدد ! با از دست دادن ها خو کنیم !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  آدم های بزرگ برای موفقیت دیگران تلاش می کنند و برای دیگران جاده زندگی و ترقی می سازند . آدم های عادی ، موفقیت دیگران را تماشا می کنند و از جاده عبور می کنند ، آدم های حقیر و بیمار ، با حرف زدن پشت سر آدم های موفق ، بهشون حسودی می کنند و جاده را تخریب می کنند ! انتخاب با ماست سازنده یا بازنده !!
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  " سکوت سرشار از نا گفته هاست " غالبا افراد هرچه بیرونشان ساکت تر باشد ، فریاد درونشان بیشتر است ! فریاد های سرکوب شده و خفه شده هزاران مرتبه خطرناک تر از فریاد های به باد داده شده است !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  در جامعه ای زندگی می کنیم که از لحاظ لمس و نوازش و آغوش فقیر هستیم ، در اغلب موارد زوجین فقط در روابط زناشویی یکدبگر را لمس می کنند و در آغوش می کشند ، والدین کودکان را فقط در مواقع خاص در آغوش می کشند یا اصلا نمی کشند ، انسانها نیاز به آغوش ، نوازش و مهربانی دارند ، در بسیاری از خیانت ها هدف ، صرفا جنسی نیست ، بلکه به دست آوردن آغوش و نوازش است ، برای مراقبت از خودتان ، همسرتان و فرزندانتان و روابطتان ، یکدیگر را مکررا بدون دلیل در آغوش بکشید و عشق بورزید !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  یک اصل مهم را بپذیریم و آن عدم ثبات همه چیز است ، در واقع انسان به غلط به دنبال ثبات است و از تغییرات و عدم ثبات واهمه دارد ، اگر همین اصل را بپذیریم بدین معناست که با تغییرات هماهنگ و هم راستا شده ایم و اساسا شاید نیازی هم به زور زدن برای تغییر خودمان نباشد ، به قول حضرت مولانا : چونکه صد آید نود هم پیش ماست .
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  دوست داشتن واقعی خود ، با رها کردن نیاز به تایید دیگران آغاز می شود ، شادمانی و احساس رضایت یک دستاورد درونی است که نمی شود در دنیای بیرونی ، به جستجوی آن پرداخت ! خودپذیری اولین گام شدمانی است !  
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  تهوع و استفراغ رفتاری و روانی افراد در خانواده مقصد ( خانواده زوجینی ) ، حاصل مسمومیت رفتاری و روانی دز خانواده مبدا ( خانواده والدینی ) است ! آگاه باشیم ، به خاطر مسمومیت خانواده مبدا ، خانواده مقصد را سرزنش نکنیم !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  ریشه اکثر زخم های روانی ما خانواده مبدا " خانواده والدینی " ماست ، اما در خانواده مقصد  ( زوجینی ) به دنبال مقصر و زخم زننده می گردیم ! سکه امان را در پستوی خانه گم کرده ایم اما چون پستوی خانه تاریک است ، در خیابان ، چون روشن است به دنبالش می گردیم !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  عالبا بزرگترین زخم زننده به انسان در بزرگسالی ، کسی جز خودش نیست ، با مکانیسم های دفاعی " نادیده انگاشتن خود " و حمله به خود ، بیشترین زخم ها را خودمان به خودمان می زنیم ، اما به دنبال زخم زننده بیرونی می گردیم ، خودپذیری مهمترین مولفه رسیدن به رضایت خاطر است!
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  غالبا هر چه " مطلق تر " در مورد موضوعی اظهار نظر کنیم ، بدین معناست که در مورد آن موضوع کم دانش هستیم و دانسته های اندکمان نیز بیشتر هیجانی است تا عقلانی ! این روزها مد شده هرکسی درمورد هر چیزی اظهار نظر می کند و همه شدیم علامه دهر ، در واقع نادانانی هستیم ، همه چیز دان ! چقدر خوب میشد هر کداممان در مورد تخصص خود اظهار فضل می کردیم ! حتی یک متخصص هم باید مبتنی بر شواهد پژوهشی اظهار نظر کند آن هم با رعایت احتیاط و استفاده از کلمات " به نظر می رسد" یا " غالبا " و ... نه اینکه وقتی تخصصی در حوزه و حیطه ای نداریم جزم اندیشانه و خود مطلق انگارانه برداشت های شخصی خودمان را با قاطعیت به خورد مردم اطرافمان دهیم ! لمپنیسم و عوام گرایی و عوام فریبی را از واژه های اظهار نظر کنندگان دریابید !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  با خود مهربان باشیم : اینکه انتظار داشته باشیم دیگران ما را دوست بدارند اما ، خودمان ، خودمان را دوست نداشته باشیم و بجای رفتار مهرورزانه به خودمان رفتار تخریب گرایانه داشته باشیم انتظاری بس عبث و بیهوده است .    
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  اتفاقات و حوادث بیرونی باعث آزارمان نمی شوند ، بلکه تاثیر عاطفی آن اتفاقات و حوادث در ما آزار دهنده است ، به همین دلیل هم یک اتفاق واحد بیرونی منجر به واکنش های متعدد افراد می شود چون آن اتفاق در هر فردی عاطفه و احساس متفاوتی ( نوع و شدت ) را ایجاد می کند !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  جديدا شهرداري در پي اعلام اينكه بدنبال اين است كه مردم را به لبخند زدن تشويق كند اكثر بيلبوردهاي شهر را به اين كار اختصاص داده است! ضمن قدرداني از اين حركت مسئولين محترم و زحمت كش شهرداري و اينكه دراين اواخر شاهد تلاش بيدريغ و هوشمندانه و مسئولانه مسئولين شهرداري بوده ايم بايد به اين نكته توجه كرد كه شادماني و لبخند زدن نه دستوري ايجاد ميشود و نه تلقيني(روانشناسي زرد و غير علمي)! شادي و لبخند پيش نياز مهمي دارد بنام "احساس رضايت" كه هرچند يك فاكتور درون رواني است ولي قطعا به عوامل بيروني نيز وابسته است،بعنوان مثال فردي كه درد جسماني دندان درد دارد هرچقدر هم وادارش كنيم كه لبخند زوركي بزند اما فقط نمايش شادي ميدهد و در درون دردمند است نه رضايتمند! بنظر ميرسد اگر مسئولين محترم و زحمت كش شهرداري به رسالت هاي اصلي خود از جمله:بهينه كردن آسفالت خيابانها،سهولت در حمل و نقل عمومي و هزاران مورد ديگر بپردازند قطعا رضايت خاطر و شادي مردم را نيز در پي خواهد داشت!وقتي شهروندي لبخند به لب دارد اما چه پياده و چه سواره پشت سرهم در چاله چوله هاي خيابان سكندري ميخورد لبخند كه محو ميشود بماند كه غم عظيمي نيز وي را فرا ميگيرد! هيجانات نه با دستور و تلقين مي آيند و نه ميروند،اگر دستوري و تلقيني ميبود رواندرماني پديد نمي آمد و كافي بود به فرد مضطرب يا افسرده دستور بدهيم افسرده و مضطرب نباشد و روزي هزار بار جلوي آينه لبخند بزند! اين حركت نه تنها كمكي به حال و كيفيت زندگي شهروندان نميكند كه احتمال دارد منجر به احساس گناه و غمگيني بيشتري نيز بشود چون مخاطب احساس ميكند چرا نميتواند لبخند بزند و خوشحال باشد پس حتما مشكل در اوست! انتظار ميرود حركت هاي به اين گستردگي و مهمي كارشناسانه تر و علمي تر انجام پذيرد و پول بيت المال و شهروندان در جهت بدتر كردن حال و احوالشان حيف و ميل نشود!اساسا رشته اقتصاد رفتاري براي اين پديد آمد كه با چه روشهاي علمي و تحقيق شده شهروندان يك شهر و جمعيت يك كشور را ميتوان به سمت رفتارهاي سازنده و به تبع آن هيجانات سازنده و مثبت سوق داد!
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  دندون لق را باید کند و دور انداخت ، دندون لق نه تنها کمکی نمیکنه و مفید نیست که باعث خونریزی و زخم هم می شود ، هر چند وقتی لق نبوده خیلی مفید و لازم بوده ! با آدم های لق توی زندگی چه می کنید ؟ آدم هایی که نه تکلیف خودشون روشنه نه شما و نه تکلیف رابطه اشان با شما !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  در غالب موارد افراد " کمال گرا " در نا هشیار خود احساس بی ارزشی ، نقص و عدم لیاقت می کنند و سعی می کنند در بیرون از خود ، کارهای عالی و با ارزش و خاص انجام دهند ، در واقع " کمال گرایی " تلاشی است برای پوشاندن بی ارزشی درونی با کارهای ارزشمند بیرونی !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  هنگامی که به خودت اجازه " عادی " بودن نمی دهی و در مسابقه " عالی " بودن در حال دویدنی ، نه تنها بخودت میبازی بلکه در تله"کمال گرایی" گرفتار شده و به اسارت رفته ای ! همیشه عالی بودن رضایت خاطر دیگران و نارضایتی و فرسودگی خودت را قطعا در پی خواهد داشت .
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  بانوان عزیز : مردان می دانند در کار منزل و کار بیرون خسته می شوید ، قدردان زحمات بی دریغتان هستند به شرطی که به جای اینکه خستگی خودتان و همسرتان را با غر زدن و شکایت دو چندان کنید و با این کار همسرتان را گیج و دلزده کنید ، در خواستتان را مستقیم ، شفاف و مهربانانه ابراز کنید ! اگر می خواهید جایگاه ملکه را در زندگی و ذهن همسرتان داشته باشید لطفا اول پادشاهی شوهرتان را به رسمیت بشناسید ! تحقیر ، سرزنش ، مقایسه و غر زدن نه تنها اقتدار همسرتان را بعنوان پادشاه از بین می برد که جایگاه ملکه ای شما را در حد کنیزک تنزل می دهد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  آقان عزیز بعضی از خستگی ها فقط با سفت بغل کردن همسر و عشقتون از بین میرن ، خستگی رو بهانه نا مهربانی نکنید !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  خیلی از افرادی که برای روان درمانی مراجعه می کنند متاسفانه برای دریافت درمان مراجعه نمی کنند بلکه برای دفاع از " خود " مراجعه می کنند و احتمال اینکه درمانگر را در تله و نقش " دادستان " قرار دهند وجود دارد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  در حوالی مرگ ، مرور کردیم خاطراتمان را ، آن زمان که نفس های عشق نارسمان به شماره افتاده بود ! بیا دوباره آغاز کنیم دفتر مشق را بگذار که باز کنیم و آرام و رام نوای تازه ای ساز کنیم ! در حوالی مرگ عشق نیز پخته تر می شود ، لیک ، فرصتی نمانده است در حوالی مرگ ...
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  داعش در حوزه روان: خیلی ها فکر میکنند داعش فقط در حوزه رادیکالیسم دینی و مذهبی وجود دارد،داعشی ها می اندیشند تمام ادیان و مذاهب همه اشتباه هستند و حاضرند همه بشریت رو بجرم داشتن دین و مذهب متفاوت به قتل برسانند و خود را نیز به کشتن دهند!اما بنظر من در همه حوزه ها داعش وجود دارد،من بعنوان یک روانشناس بارها با همکارانی برخورد کرده ام که متعصب تر و رادیکال تر از یک داعشی رفتار کرده اند،تعصب نسبت به رویکرد و مدل درمانی !همانطور که همه ادیان و مذاهب وسیله ایست برای رستگاری،همه مدل ها و رویکردهای درمانی وسیله ایست برای درمان بیماران و بهبود حال مراجعین!همانطور که صرفا گرویدن به یک دین یا مذهب نمی‌تواند منجر به رستگاری شود ،مدل و رویکرد و تکنیک روانشناسی نیز به تنهایی درمان کننده نیست،مهمترین فاکتور درمان کننده در روان‌درمانی شخصیت درمانگر و کیفیت رابطه درمانگر و درمانجوست!زیر سوال بردن همکاران روانپزشک توسط همکاران روانشناس یا برعکس،زیر سوال بردن و تخریب کردن رویکردهای همکاران یا تخریب شخصیت همکاران تان و استفاده از مکانیسم دفاعی بی ارزش سازی نه تنها شما را ارزشمند نمیکند بلکه بی اعتمادی به حرفه روانشناسی و رواندرمانی را دامن میزند!
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  پای گام های مرگ را می شنوم ، مثل گام های جلادی که به تو نزدیک و نزدیکتر می شود ، مرگ ! ای عادلانه ترین موهبت هستی ، مرا در خویش بگیر ، بگذار آرامشم ابدی شود ، در من جوانه زده ای و مدام بزرگتر و تنومندتر میشوی ! من و تو در هم نفس می کشیم ! افسوس که چمدانم خالیست ، چمدانم پر از هیچ است آنگاه که مرا بخود میخوانی !

 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  اگر بهترین مصالح ساختمانی دنیا رو داشته باشید ، مادامیکه زمین ندارید ، نمی توانید ساختمانی بسازید ! اعتماد برای زندگی زناشویی مثل همان زمین است برای ساختمان ! نمی شود پنهانی از همسرتان با جنس مخالفتان قرارهای یواشکی حتی علمی ادبی برگزار کنید و لذت ببرید و به همسرتان برچسب بیماری بزنید ! حتی اگر همسرتان بیمار و بدبین است و شما ادعای سلامتی دارید ، برای رعایت بیماری اش از لذت یواشکی خویش صرفنظر کنید ! چرا انتظار دارید او از بیماری اش صرفنظر کند برای لذت بردن شما ! اگر او بیمار است که از بیمار انتظاری نیست ولی اگر شما بیمارید حداقل خودتان را فریب ندهید !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  آگاه باشیم که : اگر با غیر هم جنس خود طوری حرف می زنید که اگر همسرتان حضور داشت ، آنگونه حرف نمی زدید ، یعنی در ابتدای جاده خیانت قرار دارید .
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  وقتی بدون تخصص و دانش و مهارت لازم و مرتبط ، سعی می کنید نقش روانشناس و مشاور را برای دیگران ایفا کنید در واقع انتخاب می کنید که سطل آشغال و توالت آنها باشید ! مگر برای دوست و فامیل بدون تخصص جراحی نقش جراح رو ایفا می کنید و آپاندیس جراحی می کنید ؟ پس جراحی روح و روان که چه بسا مهمتر از جراحی جسم است را به متخصص بسپارید .
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  مهمترین خواسته خانواده(همسر و فرزندان) از پدر و مرد زندگی احساس امنیت است، احساس امنیت از اقتدار ناشی میشود،مرد و پدری که به هردلیلی از اقتدار بی بهره است نمی‌تواند در اعضا خانواده احساس امنیت ایجاد کند،اقتدار با عصبانیت و قلدری و پرخاشگری متفاوت است، پدریا شوهری که برای جبران نداشتن اقتدار خویش رفتارهای قلدرمآبانه و پرخاشگری نشان می‌دهد بدین معنی است که مظهر اقتدار و امنیت باعث و بانی ناامنی و ترس میشود! پدر و مرد مقتدر ،مهربان،حمایتگر،دلسوز،قاطع و محافظت کننده است! همجنس محترم فحاشی،کتک زدن و پرخاشگری نه تنها هیچکدام نشانه مردانگی و اقتدار نیست بلکه دقیقا نشانه کودکی و بیماری است! همجنس محترم همسر و فرزندانت توالت شما نیستند که هروقت روزگار طبق میلت پیش نرفت بخواهی روی آنها قی کنی و بالا بیاری و بعد چند ساعت با یک عذرخواهی یا هدیه خریدن انتظار داشته باشی ماجرا تمام شود!آنها انسانند و البته مثل همه انسانها دارای اشکالاتی،اما نیازشان به حمایت و امنیت و اقتدار توست تا استفراغ رفتاری ات!
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  اگر فرد نتواند گذشته را به یاد بیاورد ، نتواند ربط گذشته را به حال درک کند ، در واقع اگر فرد نتواند علت و ریشه رفتار ( در گذشته ) را در بیابد منجر به تکرار آن رفتار می شود و محکوم به تکرار گذشته است ! این جمله که شاید عصاره روانکاوی فرویدی است چقدر درست و دقیق است ،حتی نه در مقیاس فردی ، بلکه در مقیاس جمعی و اجتماعی ! جامعه ای که حافظه تاریخی ندارد ، تاریخ را به کرات تکرار می کند ، درست عین فرد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  دانش جنسي : جذابيت زنانه براي تحريك جنسي شوهرش اندام و لطافت زنانه است و جذابيت مردانه براي تحريك جنسي همسرش اقتدار و تصميم گيري مردانه است!انعطاف زنانه براي مردان جذاب و اقتدار مردانه براي زنان جذاب و تحريك كننده است!اگر زني شوهرش را ضعيف ببيند نه قوي غالبا اين شوهر برايش هيچ جذابيت جنسي ندارد،ميشود پسرش!  
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  كمالي وجود ندارد،تلاش براي كمال طلبي نه تنها ايراد و اشكال محسوب ميشود كه در غالب موارد منجر به بروز اختلالات روانشناختي ميشود،اضطراب،احساس گناه،احساس بي عرضگي،افسردگي ،احساس شكست و كاهش اعتماد بنفس و....نتيجه كمال طلبي افراطي است،امروزِ خودت را با ديروزِ خودت قياس كن،اگر رفتار سنجيده تري داري،اگر احساس رضايت بيشتري داري،اگر روابط سالمتري داري و.... پس تو برنده اي،تو كاملي!
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  اكثر ما در كودكي بدليل ناآگاهي تربيتي والدين و زخمي بودن والدين،زخم هاي روحي و رواني عميقي برداشتيم.در بزرگسالي نيز خودمان با عدم پذيرش و مقاومت و استفاده از مخدرهاي مختلف(سكس،موادمخدر،پول،كار،پرخاشگري ....)آن زخم ها را عفوني تر كرده ايم و اطرافيان و عزيزانمان را بارها و بارها زخمي كرده ايم.تنها راه خلاصي و درمان شدن ،پذيرش زخمي بودن و دريافت رواندرماني است.من بعنوان متخصص روانشناسي و يك رواندرمانگر تا زماني كه تحت رواندرماني قرار نگرفتم مكررا اطرافيانم را زخمي ميكردم.صرفا داشتن اطلاعات روانشناسي كمكي به سالم شدنمان نميكند.با مطالعه و كلاس دانشمند خواهيم شد اما درمان شده و سالم نخواهيم شد!دانشمندان بيمار بسيار زيادي داريم!
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  برای بهتر و واقعی زیستن باید انتظارات خود را با بی شعوری برخی افراد تنظیم کنیم ! آنها اجباری به تنظیم سطح شعور و رفتارشان با انتظارات ما ندارند ! اینگونه که باشد بیشتر به واقعیت پذیری نزدیک خواهیم بود و راحت تر زندگی خواهیم کرد !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  مهمان یک عزیزی بودیم ، بعد از ناهار مرد خانواده گفت من با بچه ها میرم باغ ! ولی دیدم تنها داره آماده میشه ، گفتم مگه با بچه ها نمیرین ؟ گفت منظور از بچه ها ، دوستام هستن ، گفتم خوب بچه ها رو هم ببرید عصر جمعه تنها نباشن !گفت نمیشه ، چون با بچه ها ( دوستاش ) میخوایم تفریح کنیم ! گفتم چه بهتر بچه های خودتونم تفریح می کنند ! گفت منظورم اینه که می خوایم تریاک بکشیم ! من هنوز در عجبم که اون بچه ها چرا هیچوقت بزرگ نمیشن ! و دوما چگونه میشه که تریاک کشیدن ( خودتخریبی ) تفریح محسوب میشه ؟ به قول مرحوم نیما یوشیج : به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را ؟!
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  دیگران به اندازه قامت روانی و شخصیتی خودشان در مورد شما قضاوت می کنند نه قامت روانی و شخصیتی شما !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  زنی که طلاق گرفته به اندازه کافی آسیب دیده ، رویاهایش ویران شده ، عشق و خانواده و احتمالا اعتبار و امنیتش را یکجا از دست داده در این فرهنگ مرد سالار ! پس شما بیشتر آزارش ندهید ! زنی که طلاق گرفته نه سوژه جنسی است ، نه الزاما خیانتکار و نه الزاما بی لیاقت ! چه بسا مرد مقابلش همه اینها را دارا بوده باشد ! زنی که طلاق گرفته انسانیست که یا خود خواسته یا دیگر خواسته زمین زندگی اشتراکی را ترک کرده و غم دارد ، غم ! روی زخم تازه اش با نگاه ها و حرف های نیش دار یا شهوت آلودت ، نمک نپاش ! شعور و همدلی را از خود آغاز کنیم !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  هنگامی که نگران قضاوت دیگران در مورد خودتان هستید بدین معناست که از خودانتقادی افراطی رنج می برید ! با انتقادگرتان باید به توافق برسید نه با قضاوت دیگران !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  در کودکی از تکلیف معلم رنج بردیم و در بزرگسالی از بلاتکلیفی زندگی ! قبل آنکه روزگار تکلیفتان را تعیین کند ، خودتان دست به کار شوید !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  از امروز به رهنمودها و نصایحی که به دیگران می کنیم ، خودمان عمل کنیم !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  هنگامی که یک فرد مدام بادیگران درگیر می شود و با همه جنگ و دعوا دارد و اصطلاحا تکانشی عمل می کند ، می تواند بدین معنا باشد که این فرد یک جنگ تمام عیار در درون با خودش دارد ، مدام به خودش می پرد و خودش را زخمی می کند ! مخالفت و عصبانیت با دیگران ممکن است روشی باشد که فرد برای مخالفت و عصبانیت با خودش انتخاب کرده است ! درمان این فرد صرفا آموزش مهارت های کنترل خشم نیست ، بلکه به صلح رساندن این فرد در درون خودش است ، آشتی دادن اجزا متضاد و مختلف وی است !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  ناراحتی و ناکامی ما از آنروست که آنچه ترجیح میدهیم اتفاق نمی افتد . جهان به ترجیحات ما وقعی نمی گذارد ! این یک واقعیت است ! تصمیم بگیریم میخواهیم با توهمات و تصوراتمان زندگی کنیم یا با واقعیات زندگی ! با آنچه باید یا با آنچه هست ! پذیرش همین مساله ، اولین گام برای رسیدن به صلح درونی و بیرونی است !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  یک روانشناس و زوج درمانگر نمیتونه با شنیدن روایت یک نفر از دو نفر ، در مورد رابطه ی دو نفره و همچنین نفر دوم نظر بده ! اکثرا وقتی در رابطه مشکلی به وجود میاد ، روایتگر ماجرا سعیی نا خواسته در اهریمن سازی طرف مقابل و قربانی نشان دادن خود داره ! روانشناس ، رمال ، فالگیر و پیشگو نیست! انتظاراتمون رو از روانشناس واقعی و علمی کنیم .
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  مادامی که " خود واقعی " خویش را نپذیریم و با " خود آرمانی " زندگی کنیم ، بدین معنی است که " خود واقعی " را مستحق مجازات می دانیم و به روش های مختلف مثل پرخوری ، مصرف مواد و الکل ، در گیری های مکرر ، افسردگی ، اضطراب ، شرم و خجالت ، ابتلا به انواع بیماری های جسمانی و ... "خود " را تنبیه می کنیم ! اما چه موقع " خود پذیری " اتفاق نمی افتد ؟ به عنوان مثال : وقتی خشم زیادی از پدر یا مادرمان داریم که چرا والدین مان آن طوری نبودند یا رفتار نکردند که ما دوست داشتیم ؟  چرا در این جغرافیا متولد شدم و درآن جغرافیا متولد نشدم ؟  چرا خواهر و برادر ندارم یا اگر دارم چرا آنگونه رفتار کردند ؟ چرا این رشته یا شغل و همسر را  انتخاب کردم ؟ و این لیست می تواند تا بی نهایت ادامه یابد ... به نظر من اولین و مهمترین گام سلامت جسمانی ، روانی ، ارتباطی ، خودپذیری و آشتی با خود واقعی و واقعیات زندگی است !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  مادامی که خوشبختی و شادی امان را منوط به رسیدن ها و بدست آوردن ها ( مالکیت ) کنیم ، زندگی نمی کنیم بلکه در انتظار زندگی بسر می بریم و با ترس از دست دادن ها دست و پنجه نرم می کنیم ، زندگی به دست آوردن نیست ، زندگی واقعی این است که با " از دست دادن های " مکر کنار بیاییم و به صلح برسیم ! تنها چیزی که باید بدست آوریم و به آن برسیم " خود " واقعی امان است ! " خودپذیری " مهمترین اصل زندگی اصیل است !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  چه خوب بود اگر ، " مرام " و " معرفت " و " قدرشناسی " مدرسه و دانشگاه می داشت تا " بعضی " ها رو ثبت نام می کردیم ، شاید با نمره ناپلئونی موفق به پاس این دروس می شدند !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  از منظر روانکاوی چه می کنید مهم نیست ، چرا این کار را می کنید مهم است ! از منظر N.L.P چه می کنید مهم نیست ، چگونه آن را می کنید مهم است !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  حواسمان باشد ، تکنولوژی ، رفاه زدگی ، راحت طلبی و تنبلی ، ما را به " مصرف کنندگان بی مصرف " تبدیل نکند !
 • عبدالله مروارید-روان تحلیلگر

  مهارت رابطه داری ( حفظ و نگهداری رابطه ) به اندازه مهارت رابطه سازی ( ایجاد و شروع رابطه ) مهم است و چه بسا مهمتر !
مقالات روانشناسی برای مطالعه:
 
 • کار گوستاو یونگ
  کارل گوستاو یونگ (1875-1961)
  “یک انسان کامل انسانیست که از هر دو وجه زنانگی و مردانگی روحش بهره میبرد... اگر قرار است جایی عشق بورزیم... اگر قرار است جایی محکم و استوار باشیم... اگر قرار است یک بحران روحی را به سختی طی کنیم... اگر قرار است جاهایی زیبا پسند و حساس باشیم... و در همه ی موقعیت ها نگاه نکنیم زن هستیم یا مرد.. آنچه روحمان تشنه ی اوست را ببینیم و حس کنیم و انجام دهیم.”
 • ویلیام جیمز (1910-1842)
  هر کس باید برای تمرین، هر روز حداقل دو کاری که از آنها نفرت دارد را انجام دهد.