۱۳۹۷/۰۴/۰۳
مردان

مردان و زنان – ” چاقو و پنبه نمادی از مردان و زنان “

براساس رویکرد ” تکاملی ” در روانشناسی، مردان و زنان امروزی در بعضی از رفتارها میراث خوار گذشتگان خود هستند. یعنی انگیزه بخشی از واکنشها، ترس ها و هیجان های انسان امروزی ربطی به محرک های زمان حال ندارد، بلکه […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
آنیما و آنیموس

آنیما و آنیموس در واقع ناآگاهی انسان هستند

آنیما و آنیموس و ناآگاهی آنها در نظریه ی یونگ این چنین تعریف شده است که یونگ مردان را بدلیل آنکه بیشتر تفکر میکنند و کمتر احساس، «آنیما» یعنی Soul نامید و بعد به این نتیجه رسید که این امر همانطور […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
خیانت

خیانت و بررسی علت خیانت از دیدگاه آنیما و آنیموس

روان انسان تک جنسیتی نمی باشد در روانشناسی تحلیلی یونگ، روان انسان را تک جنسیتی نمیدانند و خیانت زمانی اتفاق میافتد که ویژگی های جنسیتی انسان ها متعادل نباشد   . همه ما، هم ویژگیهای زنانه (آنیما) داریم و هم […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
آنیما

آنیما و آنیموس و جنبه های مثبت و منفی آنها

عنصر زنانه یا عنصر مادینه در مَرد که آنرا آنیما (Anima) می‌نامند معمولا بوسیله مادر شکل می‌گیرد و عنصر مردانه در زن که آن را آنیموس(animus) مینامند‌، معمولا از پدر فرد تاثیر می گیرد . تعریف آنیما و آنیموس   […]