۱۳۹۵/۱۱/۲۴
فیلم dogville

فیلم dogville و تحلیل روانشناسی این فیلم

در مورد فیلم dogville فیلم dogville ادبی ترینفیلم تاریخ سینماست یعنی زبان فیلم بسیار به زبان ادبیات نزدیک است و شما هنگام دیدن فیلم حس می کنید که در حال خواندن یک رمان هستید. همانطور که نویسنده، رمان خود را […]