۱۳۹۵/۱۱/۲۴
فیلم room

فیلم Room و تحلیل روانشناسی فیلم Room

تحلیل فیلم Room جک (جاکوب ترمبلی) در فیلم ROOM امروز پنج ساله می شود. او بعدها می فهمد که پنج سالگی چه نقطه ی عطفی در زندگی اوست. نقطه ای که در حقیقت شروع زندگی او محسوب می شود. امروز […]