خدمات روانشناسی مروارید
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
عبدالله مروارید
دلنوشته ۲
۱۳۹۷/۰۷/۰۷

دلنوشته ۱

عبدالله مروارید

عبدالله مروارید- روان تحلیلگر و روانشناس در مشهد

هر انسانی دو تولد دارد، یکی تولد بیولوژیک که فرد از رحم مادر رها میشود و یکی تولد سایکولوژیک (روانی) که فرد از عقده ها و زخم های روانی خویش رها میشود! تولد بیولوژیک به موقع و سالم نیازمند حضور یک مامای کاردان است و تولد سایکولوژیک نیازمند حضور یک رواندرمانگر یا مرشد خردمند و مجرب!

کلمات کلیدی این نوشته: