اختلال شخصیت مرزی

۱۳۹۶/۰۶/۰۹
اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی و دانستنی هایی در رابطه با این اختلال

اختلال شخصیت مرزی اختلال روانی جدی است که با بی ثباتی در خلق, رفتار, خود پنداره و اعمال خود را نشان می دهد. این تجربیات اغلب نتیجه شان رفتارهای تکانشی و بی ثباتی در روابط فردی است. افراد مبتلا به […]