۱۳۹۹/۰۲/۱۴
روانشناسی

مادر روانشناسی نوین – پریرخ تاب مستوری نداشت

یک روز هم به پیاژه گفته بوده که برمی‌گردد ایران، گفته ‏بوده شما اینجا مثل من زیاد دارید، اما ایران نه. استاد دلخور گفته بوده «ما تو را برای اینجا تربیت کردیم، نه ‏ایران، اگر نمی‌خواهی اینجا بمانی، به نیویورک […]