۱۳۹۸/۰۱/۲۰
تئوری ذهن

تئوری ذهن چیست و چه مشکلاتی دارد ؟

تئوری ذهن ، یک مهارت اجتماعی – شناختی مهم است که شامل توانایی فکر کردن در مورد وضعیت‌های ذهنی خود و دیگران می‌شود، مانند هیجانات، باور‌ها و دانسته‌ها که می‌توانیم آن را توانایی ذهن خوانی نیز بدانیم. تئوری ذهن(theory of […]