۱۳۹۵/۱۱/۲۴
فیلم room

فیلم Room و تحلیل روانشناسی فیلم Room

تحلیل فیلم Room جک (جاکوب ترمبلی) در فیلم ROOM امروز پنج ساله می شود. او بعدها می فهمد که پنج سالگی چه نقطه ی عطفی در زندگی اوست. نقطه ای که در حقیقت شروع زندگی او محسوب می شود. امروز […]
۱۳۹۵/۱۱/۲۴
فیلم دیگران

فیلم دیگران و تحلیل روانشناسی فیلم دیگران

تحلیل فیلم دیگران  در فیلم دیگران کریس قبل از آن که به حقیقت مرگ خود و فرزندانش آگاه شود، تمام تلاش خود را می‌کند تا بچه‌هایش را از نور خورشید در امان نگاه دارد. او حتی زمانی که بچه‌هایش از ترس نوری […]