۱۳۹۸/۰۱/۱۴
ترس

ترس- ترس چیزی بالاتر از تصویر ذهنی نیست

وقتی ازچیزی می ترسیم هراس آن مانع از زندگی طبیعی ما می شود؛ گاهی ریشه دربچگی ما داردگاهی هراس داشته ایم و نتوانستیم موضوع را در خود حل کنیم. شاید ترس ها در زمانی به عنوان یک بیماری به حساب می […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطراب فراگیر و تاثیر آن بر ترس از آینده

ناحیه ای از مغز که با اختلال اضطراب فراگیر و ترس از آینده در ارتباط است پژوهش های جدید نشان می دهد در افرادی که بیش از اندازه نسبت به وضعیت آینده دارای اختلال اضطراب فراگیر هستند و برای رخ […]