۱۳۹۶/۱۱/۰۲
رابطه جنسی

رابطه جنسی – خانم ها کدام روز هفته تمایل بیشتری به رابطه جنسی دارند ؟

مردها هر زمانی که باشد می توانند به سمت رابطه جنسی بروند اما خانم ها فقط وقتی سمت آن می روند که شمعهای خوشبو درخانه روشن باشد و شوهرشان ظرف های شام را شسته باشد. این کلیشه است که در […]