۱۳۹۵/۱۱/۲۴
فیلم دیگران

فیلم دیگران و تحلیل روانشناسی فیلم دیگران

تحلیل فیلم دیگران  در فیلم دیگران کریس قبل از آن که به حقیقت مرگ خود و فرزندانش آگاه شود، تمام تلاش خود را می‌کند تا بچه‌هایش را از نور خورشید در امان نگاه دارد. او حتی زمانی که بچه‌هایش از ترس نوری […]