۱۳۹۶/۰۷/۲۲
عبدالله مروارید

روان درمانگری شغل نیست،رسالت است!

درمانکر بودن کار سختی است و سخت تر از آن روان درمانگری است . اینکه با همه تلاطم اتاق درمان و فضای درمان،تو بتوانی همچنان درمانگر بمانی . اینکه تو بتوانی وقتی مراجع و درمان جو عاشقت میشود و انتقال روی […]
۱۳۹۶/۰۷/۰۹
زندگی

زندگی کردن یعنی عبور از معبرهای زندگی

عبور از معبر : بچه های جبهه و جنک بخوبی معنی این عبارت را می دانند اما اینجا منظور و مقصودِ روانشناسی در باب معابر زندگی است، در زمان جنگ وقتی قصد حمله وجود داشت ولی با میدان مین مواجه میشدیم […]