۱۳۹۷/۰۳/۱۴
روان درمانی

روان درمانی با استفاده از واقعیت مجازی

عبارت واقعیت مجازی (VR) برای تعامل با محیط های سه بعدی کامپیوتری به کار می رود ( ویلسون و همکاران ، ۱۹۹۷) VR ترکیبی است پویا و واکنش پذیر که به کاربر اجازه می دهد واقعیت های گوناگون را از […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۲
عبدالله مروارید

روان درمانگری شغل نیست،رسالت است!

درمانکر بودن کار سختی است و سخت تر از آن روان درمانگری است . اینکه با همه تلاطم اتاق درمان و فضای درمان،تو بتوانی همچنان درمانگر بمانی . اینکه تو بتوانی وقتی مراجع و درمان جو عاشقت میشود و انتقال روی […]