۱۳۹۷/۰۹/۱۷
ازتباط مناسب

ارتباط مناسب با اطرافیان بر قرار می کنید ؟

ارتباط بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل می دهد. تفاوتی ندارد در جمع سخنرانی می کنید یا در فضای مجازی می نویسید؛ در هر صورت برقراری ارتباط مناسب و مهارت یافتن در آن برای هر شغلی نیاز است. در […]
۱۳۹۶/۰۷/۰۸
شبکه های مجازی

شبکه‌های مجازی (منتشر شده در روزنامه ی قدس)

خانم ها مراقب تهدید شبکه‌های مجازی باشند شما هم صدای زنگ خطر شبکه‌های مجازی را می‌شنوید؟ این زنگ وقتی به صدا در می‌آید که دارد فاصله‌ای شکل می‌گیرد. فاصله گرفتن یک خانم از همسرش، یا مادر از فرزند یا … […]