۱۳۹۷/۱۰/۲۲
مهندسی احساس

مهندسی احساس – مشتریان را عاشق خود کنید

یک لحظه در مورد بهترین خدمات مشتری که گرفته‌اید، فکر کنید. به آن زمانی فکر کنید که آنقدر هیجان‌زده بودید که دوست داشتید همه دنیا را باخبر کنید. آن اتفاق برای شما چقدر هزینه‌ داشت ؟ من این سوال را […]