۱۳۹۵/۱۱/۲۴
فیلم دیگران

فیلم دیگران و تحلیل روانشناسی فیلم دیگران

تحلیل فیلم دیگران  در فیلم دیگران کریس قبل از آن که به حقیقت مرگ خود و فرزندانش آگاه شود، تمام تلاش خود را می‌کند تا بچه‌هایش را از نور خورشید در امان نگاه دارد. او حتی زمانی که بچه‌هایش از ترس نوری […]
۱۳۹۵/۱۱/۲۴
فیلم dogville

فیلم dogville و تحلیل روانشناسی این فیلم

در مورد فیلم dogville فیلم dogville ادبی ترینفیلم تاریخ سینماست یعنی زبان فیلم بسیار به زبان ادبیات نزدیک است و شما هنگام دیدن فیلم حس می کنید که در حال خواندن یک رمان هستید. همانطور که نویسنده، رمان خود را […]