۱۳۹۷/۰۲/۰۲
کارآفرینی

کارآفرینی-مبانی آشنایی با دانش آموز کارآفرین

هزاران فارغ التحصیل بیکار و صدها هزار دانش آموزی که دغدغه ای جز کنکور و دانشگاه ندارند و در انتها همین دانش آموزان دچار همان بیکاری در پایان فارغ التحصیلی می شوند به نظر شما چرخه آموزش در یکجا دچار […]
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
کتاب دانش آموز کارآفرین

کتاب دانش آموزان کارآفرین – نوشته ی دکتر عبدالله مروارید

چگونه در دوران تحصیل به یک کارآفرین موفق و نمونه تبدیل شویم؟ اگرچه متاسفانه در فرهنگ جامعه ما، بزرگسالان خیلی نوجوانان و جوانان را جدی نمیگیرند و معمولاً به سختی حاضر میشوند توانمندیهای شگرف آنان را باور کرده و عرصه […]