۱۳۹۷/۰۲/۰۲
کتاب دانش آموز کارآفرین

کتاب دانش آموزان کارآفرین – نوشته ی عبدالله مروارید

چگونه در دوران تحصیل به یک کارآفرین موفق و نمونه تبدیل شویم؟ اگرچه متاسفانه در فرهنگ جامعه ما، بزرگسالان خیلی نوجوانان و جوانان را جدی نمیگیرند و معمولاً به سختی حاضر میشوند توانمندیهای شگرف آنان را باور کرده و عرصه […]