۱۳۹۶/۰۸/۱۹
کاهش یا افزایش عملکرد

کاهش یا افزایش عملکرد در حضور دیگران

همانطور که در موقعیت های یکسان و مشابه افراد واکنش ها و رفتارهای متفاوت و مختلفی از خود نشان می دهند ، کاهش یا افزایش عملکرد آنها نیز چنین بنظر می رسد . در پژوهش های نورمن تریپلت فاکتورها و […]
۱۳۹۶/۰۸/۱۹
سفر زندگی

سفر زندگی ( منتشر شده در روزنامه ی شرق )

از همسریابی تا همسرداری : به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران علوم رفتاری و انسانی ، بخشی از سفر زندگی ازدواج است که یکی از مهمترین و شاید مهمترین رخداد زندگی هر فرد است. از طرفی ازدواج می تواند فرد را […]
۱۳۹۶/۰۸/۱۹
وابستگی

وابستگی و امنیت عاطفی ( منتشر شده در روزنامه ی شرق )

آزمایش های هری هارلو در رابطه با وابستگی : هری هارلو در آزمایش خود بر وری میمون ها به این نتیجه رسید که آثار هیجانی و رفتاری در میمون هایی که از بدو تولد جدا شده و از برقرای وابستگی در […]
۱۳۹۶/۰۸/۱۹
شانس

شانس و بررسی روانشناختی آن ( منتشر شده در روزنامه ی شرق )

هر چه جامعه ای کهن تر و با تمدن طولانی باشد احتمال اینکه مردم آن جامعه نسبت به جوامع متاخر باورها و طرحواره های کهن تر و سنتی تری را یدک بکشند بیشتر است . هر کس در طول زندگی […]
۱۳۹۶/۰۸/۱۲
درماندگی آموخته شده

درماندگی آموخته شده(منتشر شده در روزنامه ی شرق)

مفهوم درماندگی آموخته شده (Learned helplesseness) در حال حاضر به عنوان بیماری مزمن درآمده و معرف منفی‌ترین حالت درک از خود است. مارتین سلیگمن مفهوم درماندگی آموخته شده را به عنوان حالت ویژه‌ای که اغلب در نتیجه اعتقاد فرد مبنی […]
۱۳۹۶/۰۸/۱۲
اثر تماشاگر

اثر تماشاگر (‌منتشر شده در روزنامه ی شرق )

در آزمایش لاتنی و دارلی و حادثه قتل جنوویس با پدیده “اثر تماشاگر“مواجه هستیم یعنی هر چه تعداد حاضران و ناظران یک صحنه اضطراری بیشتر باشد احتمال کمک این شاهدان به فرد یاری طلب کمتر خواهد شد و در صورتیکه […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۳
بی سوادی

بی سوادی (ما بی سوادیم )

با نگاهی گذرا به سبک زندگی مردم، متوجه می شویم که با وجودیکه رفاه وآسایش در زندگیمان نسبت به چند دهه قبل بیشتر شده، امانه تنها مقدار و میزان رضایتمندی و آرامش مردم بیشتر نشده که بلکه در بسیاری از […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۳

همرنگی با جماعت (منتشر شده در روزنامه ی شرق)

نقادی کن تا انسان شوی در آزمایش «اش» به طور چشمگیری همرنگی با جماعت را در شرکت کنندگان شاهد هستیم که به فشار گروه تن دادند و در واقع برای همرنگ شدن با جماعت به قضاوت خویش نیز شک کردند. […]