ازدواج – ازدواج مفهومی رو به کمال یا زوال ؟

زبان عشق
زبان عشق – زبان عشق نخ ترمیم روابط عاطفی
۱۳۹۷/۰۴/۳۰
کره زمین
کره زمین تا پایان قرن حاضر چگونه خواهد بود؟
۱۳۹۷/۰۵/۰۳

ازدواج – ازدواج مفهومی رو به کمال یا زوال ؟

ازدواج

ازدواج ” را میتوان مهمترین یا یکی از مهمترین قراردادهای انسانی نامید،قراردادی که میتواند روی همه حیطه های زندگی فرد اثری ماندگار بگذارد.هرچند نمیتوان تاریخ پیدایش “ازدواج” را با پیدایش بشریت همزمان دانست اما قطعا عمر کوتاهی نیز ندارد و قرنها از پی قرنها در جوامع انسانی رواج داشته است.بنظر میرسد هم شکل گیری و هم ثبات و دوام “ازدواج” در گذشته ساده تر انجام می پذیرفته اما روز به روز بر پیچیدگی و شکنندگی آن افزوده شده است و البته شاید بتوان این پیچیدگی را با نظریه تکاملی و پیچیده شدن نیازهای انسانی توضیح داد.

با نگاهی به ازدواج های چند نسل گذشته به ساده بودن آنزمانی ” ازدواج ” و پیچیده شدن اینزمانی ” ازدواج ” پی می بریم.

انسان دوره غیر مدرن جهت ورود به زندگی اشتراکی و انجام ” ازدواج” نیاز به بلوغ در دو حیطه مشخص داشت.اول بلوغ جنسی و دوم بلوغ اقتصادی (که البته این حیطه بیشتر بصورت موروثی یا کمک خانواده انجام می شد).بلوغ در این دو حیطه در مردان و بلوغ جنسی در زنان کافی بود تا مجوز خانوادگی-اجتماعی برای “ازدواج” صادر شود.طبیعتا در دوره غیرمدرن نقش ها تعریف مشخص و واضحی داشت.

مسولیت ها، وظایف و اختیارات مرد و زن کاملا مشخص ،پذیرفته و غیرقابل بحث بود. برای مرد کافی بود به وظایف خود در زمینه اقتصادی به معنی فراهم آوردن مایحتاج زندگی (خوراک – پوشاک) عمل کند تا بتواند از موهبت زندگی زناشویی برخوردار شود ( در واقع زندگی زناشویی و رفع نیازهای عاطفی-جنسی بصورت قانونی و رسمی یک موهبت بود) بنابراین بسیار طبیعی بود که “ازدواج” در سنین پائین تری نسبت به زمان حال اتفاق می افتاد.

همین که یک پسر بچه به قدرت بارورکردن نائل می شد و یک دختر بچه توان و تحمل باروری پیدا می کرد “ازدواج“صورت می گرفت ،اما در عصر حاضر ماجرا بسیار پیچیده تر شده ،چون ارتباطات و مناسبات و حتی نیازهای انسانها پیچیده تر شده است.

ازدواج

در انسان امروزی حیطه های مستلزم بلوغ افزایش یافته است

بلوغ مورد نیاز برای “ازدواج” صرفا به بلوغ جنسی-اقتصادی خلاصه نمی شود و انسان عصر حاضر نیازمند بلوغ و پختگی در حیطه های مختلفی مانند :

جنسی-اقتصادی-اجتماعی-هیجانی و تفکر است و طبیعتا رسیدن به پختگی ها و بلوغ های ذکر شده مستلزم صرف زمان بیشتری است و شاید یکی از دلایل افزایش سن “ازدواج” همین گسترش حیطه های بلوغی است و یکی از دلایل نیز این باشد که در دنیای مدرن فعلی با مناسبات و ارتباطات مدرن ،آلترناتیوهایی برای “ازدواج” ایجاد شده که می تواند نیازهای حداقلی افراد را برآورده کند و چنین افرادی به نیازهای حداکثری نمی اندیشند و “ازدواج قانونی و رسمی به تعویق افتاده است.

مشکل وقتی حادتر میشود که برای جوامع در راه مانده ای که هم پای در سنت دارند و هم چشم در مدرنیته و از طرفی نه پای در سنت دارند و نه جای در مدرنیته،مناسبات و نقش ها و ارتباطات بهم ریخته است.

نقش ها و وظایف و اختیارات زن و مرد سنتی بسیار متفاوت بود با نقش و وظایف و اختیارات زن و مرد غیرسنتی ،و متاسفانه خبر بد اینکه ما همچنان در جامعه ای جنسی نگر و مرد سالار زندگی می کنیم که بین گفتار و رفتارمان بسیار فاصله است.

از طرفی مناسبات جدید به زنان حق می دهد که نقش های سنتی را رها کنند اما از طرفی نقش مردسالارانه و مقتدرانه ،این رهایی را بر نمی تابد و نتیجه تنشی میشود که روز به روز رو به فزونی دارد.

یکی از بارزترین مشخصه های “ازدواج” در جوامع غیرمدرن گذشته “اطاعت” زن از مرد بود،به همین دلیل “تمکین” یکی از فاکتورهای حقوقی و قانونی محسوب میشده است و خانواده هایی که این فاکتور را دارا بودند کمتر در معرض آسیب بودند اما در جوامع مدرن یا متقاضی مدرنیته،”اطاعت” جای خود را به “صمیمیت” داده است و شاهد این هستیم که خانواده هایی که در آنها “صمیمیت” جاری و ساری نباشد به شدت در معرض آسیب جدی قرار دارند،چه اینکه در نبود “صمیمیت” امکان پرورش “خصومت” پنهان و آشکار افزایش می یابد.

ازدواج

ازدواج” بخوبی می توانست نیازهای انسان گذشته را برآورده کند اما طبق نظریه تکاملی که نیازهای انسان در طی گذشت زمان متکامل تر و پیچیده تر شده است ،بنظر نمی رسد “ازدواج” توانسته باشد از پس نیازهای انسان امروزی برآید.انسان امروزی با ازدواج به شکل دیروزی اش مشکل پیدا کرده است.

از طرفی اگر بتوان “ازدواج” را محدودکننده ترین رابطه انتخابی انسانی نامید و از طرفی مهمترین دغدغه انسان امروزی را نیز “آزادی” دانست ،بنظر می رسد “ازدواج” با همان شکل و شمایل دیروزی اش از حل پارادوکس امروزی انسان عاجز و ناتوان است ،به همین دلیل لازم و ضروری است برای جلوگیری از انقراض “ازدواج” این مفهوم کهن را بازتعریف نمود تا کارکردی موثر بدست آورد وگرنه سرنوشت دایناسورها در انتظار “ازدواج” خواهد بود!

کتاب صمیمیت ماندگار – نوشته ی  عبدالله مروارید را از اینجا به صورت رایگان دانلود نمایید .

عبدالله مروارید
عبدالله مروارید
-کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسي باليني -عضو انجمن روانشناسي ايران -عضو انجمن علمي روانشناسي باليني ايران -عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور -مدرس اسطوره و استعاره در رواندرماني -دريافت نشان ملي چهره هاي ماندگار در سال 1396 -دريافت تنديس چهره هاي ماندگار در سال 1396 -بيش از16 سال سابقه مشاوره و رواندرمانگري ازدواج، اضطراب،افسردگي،زوج درماني و سکس تراپي -برگزاري دو سمينار بزرگ در سال 1395در هتل پرديسان مشهد به نامهاي:1- زن،مرد،ارتباط2-يافتن زندگي نزيسته،ساختن زندگي برازنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *