۱۳۹۷/۰۵/۲۳

شادکاری – به کمک اعتمادسازی سازمانی به شادکاری برسیم

یکی از بزرگان دنیای مدیریت خطاب به مدیران ناموفق و ناکارآمد چنین گفته است: «شما در شرکتتان به اندازه کافی به همدیگر اعتماد ندارید که بتوانید شاد باشید و شادکاری کنید .» آنچه در این جمله معنادار نهفته است اینکه یکی […]
۱۳۹۷/۰۵/۲۱
روابط عاطفی

در روابط عاطفی ،زنان به موج و مردان به کش شباهت دارند؟

نظریه متعلق به پروفسور جان گری ست که بیست سال است تحقیقات گسترده انجام می دهد برای هر چه بهتر کردن روابط عاطفی همسران، اولین بار این نظریه را سال ۱۹۹۲ ارایه داده و از آن سال تا کنون در […]
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
ازدواج نا پایدار

ازدواج نا پایدار – هفت موردی که نشان میدهد ازدواج ناپایداری دارید

وقتی ازدواج میکنید ناپایداری در آن بسیار دشوار است . نه خوشحال هستید و نه ناراحت . آشفتگی عاطفی به شما سختی میدهد. لیست زیر برخی ازمواردی است که نشان دهنده ی ازدواج نا پایدار شما می باشد. بی اعتمادی […]