۱۳۹۷/۰۳/۲۰

تنهایی انسان ، ارمغان همراه شدن با فناوری و مدرنیته

برخی کارشناسان معتقدند که مشکل تنهایی انسان مدرن ناشی از برداشت غلط از پیشرفت های انسان طی سال های اخیر است که انسان را به سوی خودشیفتگی، فردگرایی، و درنهایت، منزوی شدن بیشتر سوق داده است. این روزها در اتوبوس، […]
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
تک فرزند

تک فرزند ها( منتشر شده در روزنامه ی قدس )

تک فرزندی و تنهایی امپراتورهای کوچولو شخصیت تک فرزند ها تک فرزندی ها به احتمال زیاد افرادی خواهند شد که در برخی از مراحل رشد و شخصیت دچار اشکالات و اختلالاتی خواهند بود. از طرفی احتمال بسیار زیادی وجود دارد که […]