۱۳۹۸/۱۰/۰۸
روانشناس خوب

روانشناس خوب از دیدگاه برخی روانکاوان

روانشناس خوب از دیدگاه برخی روانکاوان :   روان شناس خوب از دیدگاه نانسی مک ویلیامز : «یک روانکاو واقعی باید عشقی بزرگ به حقیقت، چه حقیقت علمی چه حقیقت شخصی، داشته باشد و باید این تقدیر از حقیقت را […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۳
بی سوادی

بی سوادی (ما بی سوادیم )

با نگاهی گذرا به سبک زندگی مردم، متوجه می شویم که با وجودیکه رفاه وآسایش در زندگیمان نسبت به چند دهه قبل بیشتر شده، امانه تنها مقدار و میزان رضایتمندی و آرامش مردم بیشتر نشده که بلکه در بسیاری از […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۹
خودشناسی

خودشناسی مهمتر از دیگرشناسی یا جمع شناسی است

در زندگی آنچه که به دانش فرد مربوط می‌شود اهمیتش به مراتب بیشتر از آن است که به دانش جمع مربوط می‌شود ، یعنی خودشناسی مهمتر از دیگرشناسی است . نه این که دیگرشناسی اهمیت ندارد از باب الاهم و […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۹
انتخاب همسر

انتخاب همسر و اهمیت خودشناسی در انتخاب همسر

لازمه انتخاب همسر مناسب برای هر فردی، رسیدن به خودآگاهی است. به طور کلی، یکی از مهم ترین مهارت های زندگی، «خودآگاهی» و «خودشناسی» است. در خودآگاهی افراد به شناخت درباره ویژگی های منفی و مثبت شخصیتی خود می رسند و سعی […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۹
خودشناسی یعنی

خودشناسی یعنی مشاهده یعنی غفلت زدایی

خودشناسی یعنی شناسایی و خنثی سازی ساز و کارهای بازدارنده و تلاش در جهت پردازش تجارب مسدود شده. خودشناسی یعنی اینکه بفهمم چگونه یاد گرفته ام از تجاربی که در من تنش ایجاد میکنند، اجتناب کنم و آنها را بدون […]