روانشناسی صنعتی سازمانی

۱۳۹۶/۰۶/۱۱

روانشناسی صنعتی سازمانی و زندگی روزانه شما

شاید باور کردن سخت باشد اما روانشناسی صنعتی و سازمانی در زندگی شخصی شما کاربرد بیشتری دارد تا در زندگی شغلی شما. این علم نگرش ها و رفتارهای شما را در سایر نقش ها تحت تأثیر قرار می دهد. برای […]
۱۳۹۶/۰۶/۱۱
روانشناسی صنعتی سازمانی

روانشناسی صنعتی سازمانی و رابطه ی آن با شغل شما

برخورد رسمی شما با روانشناسی صنعتی سازمانی  چه زمانی است ؟ برخورد رسمی شما با روانشناسی صنعتی سازمانی ، هنگام پرکردن فرم تقاضای استخدامی، مصاحبه، انجام تست های روانشناختی و سایر ابزارهای گزینش است . از این ابزارها در جهت تطبیق […]
۱۳۹۶/۰۶/۱۱
شغل مورد علاقه

شغل مورد علاقه و تاثیر آن بر زندگی شخصی فرد

شغل مورد علاقه ی شما و هر فرد دیگری یک احساس هویت و جایگاه (منزلت) برای شما و دیگران فراهم می کند که در حقیقت بیانگرآن است که شما « کی» هستید.   مزایای انتخاب شغل مورد علاقه   شغل […]