۱۳۹۷/۱۰/۲۹
علائم نه چندان مشهود اضطراب

علائم نه چندان مشهود اضطراب

تجربه اضطراب و استرس گاه و بیگاه بخشی عادی از زندگی هر انسانی محسوب می شود. با این وجود، افرادی که به اختلالات اضطراب مبتلا هستند نگرانی و ترس بیش از حد، پایدار و شدید در مواجهه با هر یک […]
۱۳۹۷/۰۳/۲۰

تنهایی انسان ، ارمغان همراه شدن با فناوری و مدرنیته

برخی کارشناسان معتقدند که مشکل تنهایی انسان مدرن ناشی از برداشت غلط از پیشرفت های انسان طی سال های اخیر است که انسان را به سوی خودشیفتگی، فردگرایی، و درنهایت، منزوی شدن بیشتر سوق داده است. این روزها در اتوبوس، […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی یا فوبیای اجتماعی چیست ؟

آیا اضطراب اجتماعی در شما نیز وجود دارد ؟ اضطراب اجتماعی دارید ، اگر احساس می کنید برای جلب محبت و احترام دیگران باید آن ها را تحت تاثیر قرار دهید، اما معتقدید حرف ارزشمندی برای گفتن ندارید اضطراب اجتماعی […]